Strona głównaKsiążki o GdyniRocznik Statystyczny Gdyni 1996. - Urząd Statystyczny w Gdańsku : Gdańsk 1997

Rocznik Statystyczny Gdyni 1996. – Urząd Statystyczny w Gdańsku : Gdańsk 1997

Rocznik Statystyczny Gdyni 1996

 

Szanowni Państwo

Oddajemy do rąk Państwa najnowszą edycją Rocznika statystycznego Gdyni. Wydawnictwo to ukazuje się, wbrew temu co sugeruje tytuł, nieperiodycznie, a ostatnie wydanie Rocznika miało miejsce w 1986 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku podjął się tego opracowania w roku obchodów 70-lecia Miasta. Zamiarem autorów było uzupełnienie luki informacyjnej, jaka powstała od ukazania się poprzedniego Rocznika, a także, w związku rocznicą, nawiązanie do statystyki Gdyni przedwojennej, przypomnienie pionierskiego okresu budowy tego miasta.

Inicjatywa wydania Rocznika, poparta przez Zarząd Miasta Gdyni, okazała się tyleż ambitna, co trudna do zrealizowania. Zaważyło na tym kilka przyczyn.

Jedną z nich był fakt, że statystyka publiczna, podobnie jak inne dziedziny życia politycznego, społecznego i gospodarczego, przechodzi w ostatnich latach swoistą transformację, polegającą m.in. na dostosowywaniu metodologii badań, stosowanych klasyfikacji, nomenklatur i pojęć do standardów europejskich i wymogów stowarzyszeniowych z krajami Unii Europejskiej.

W tym okresie zachodzą też radykalne zmiany w gospodarce, polegające m.in. na szybkim rozwoju sektora prywatnego. Wskutek tego obserwacji statystycznej podlega już nie kilkaset dużych, scentralizowanych i schierarchizowanych przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych, a kilkanaście tysięcy bardzo rozdrobnionych podmiotów. Do statystyki gospodarczej znacznie częściej niż przedtem, w miejsce badań pełnych, zaczęto więc stosować badania reprezentacyjne. Przy ograniczonych możliwościami budżetu liczebnościach prób, badania te dostarczają wprawdzie wiarygodnych danych dla kraju i regionów (województw), na ogół zubażają jednak zasób danych dla poszczególnych miast (gmin).

Nakładanie się wzajemne skutków tych tendencji zaowocowały, niestety, dużymi trudnościami w zestawieniu porównywalnych danych retrospektywnych obejmujących ostatnią dekadę lat, co widoczne jest szczególnie w tych rozdziałach Rocznika, które dotyczą sfery gospodarki.

Przeczytaj również

Najnowsze