Strona głównaKsiążki o GdyniRocznik Statystyczny Gdyni 2011. - Gdańsk : Urząd Statystyczny, 2012

Rocznik Statystyczny Gdyni 2011. – Gdańsk : Urząd Statystyczny, 2012

Rocznik Statystyczny Gdyni

Szanowni Państwo,

oddajemy do Państwa rąk Rocznik Statystyczny Gdyni 2011. To kolejna, wzbogacona o dane z ostatnich pięciu lat – edycja wydawnictwa, które systematycznie portretuje nasze miasto przy pomocy liczb, tablic i wykresów.

Choć nie jest to literatura, to uwierzcie Państwo – czyta się tę książkę jak pasjonującą po­wieść – o wielu wątkach, z pozytywnymi i negatywnymi bohaterami, z zaskakującymi momen­tami i nie zawsze przewidywalnym finałem… A raczej – bez finału, bo przecież, to jest nie koń­cząca się historia nieustannych przemian i zapis nowych zjawisk społecznych, gospodarczych w naszym Mieście, które dokonały się w minionych pięciu latach. Kierunki tych zmian, ich intensywność, tempo warto prześledzić porównując dane z lat poprzednich, a także w kontekście przestrzennym – województwa i kraju.

Mam nadzieję, że uznacie Państwo Rocznik Statystyczny Gdyni 2011, podobnie jak poprzednie, za pozycję wartościową stanowiącą cenne źródło wiedzy o naszym mieście, potwier­dzające jego niezwykłą energię, witalność, nowoczesność, jakość wszystkich sfer życia, otwar­cie na świat.

Dobrej lektury!

Wojciech Szczurek Prezydent Gdyni

Przeczytaj również

Najnowsze