Rok 1934 w ekspedycji portowej w Gdyni / Franciszek Marszał // Codzienna Gazeta Portowa. – 1935, nr 1, s. 7

Rok 1934 w ekspedycji portowej w Gdyni