Usprawnienie regularnej komunikacji okrętowej pomiędzy Gdynią a portami Indji // Codzienna Gazeta Handlowa – 1935, nr 1, s. 7

Usprawnienie regularnej komunikacji okrętowej pomiędzy Gdynią a portami Indji