Wybrane kierunki zagospodarowania przestrzennego Gdyni / Aleksandra Cicharska, Agata Japczyńska // Rocznik Gdyński. – 2011, nr 23, s. 204-209. – Map.

Wybrane kierunki zagospodarowania przestrzennego Gdyni