Rola wolnego słowa w tworzeniu najnowszej historii Polski: materiały z sesji historycznej, która odbyła się 7 grudnia 2005 r. – Gdynia : Verbi Causa, 2006. – 93, [3] s. – (Zeszyty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni; nr 1)

Rola wolnego słowa w tworzeniu najnowszej historii Polski

Rola wolnego słowa w tworzeniu najnowszej historii Polski