Rozbudowa floty handlowej / G. N. // Morskie Wiadomości Techniczne. – 1934, nr 1 (styczeń – marzec), s. 10-11. – Tab.

Rozbudowa floty handlowej