Rozbudowa polskiej marynarki handlowej / Karol Guenther // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1933, nr 21, s. 5. – Il.

Rozbudowa polskiej marynarki handlowej