Rozbudowa terminalu paliwowego na falochronie Portu Gdynia – inwestycja

W perspektywie programowej 2007-2015 w Porcie Gdynia zrealizowano rozbudowę istniejącej na Falochronie Głównym platformy przeładunkowej wyposażonej w instalację odbioru oparów węglowodorowych VRU (Vapour Recovery Unit)

Instalacja wykonana została na specjalnym wybudowanym w tym celu pomoście o wymiarach w rzucie 12,.0 x 24,0 m, zaprojektowanym w akwenie Bazy między istniejącą północną dalbą odbojową a Falochronem Głównym.

Literatura: Dorota Dybowska-Stefek, Aktualizacja opracowania “Wstępna analiza i ocena wpływu inwestycji Portu Gdynia w perspektywie programowej 2014-2020 na zasoby wodne zgodnie z wymogami Ramowej Dyrekcji Wodnej” w zakresie wpływu inwestycji Portu Gdynia na stan hydromorfologiczny JCWP, HYDROLOG, Przecław 2020.

Galeria