Rozpoczął regularna pracę samoważący zasobnik dla rud // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1931, z. 9, s. 21

Rozpoczął regularna pracę samoważący zasobnik dla rud //  Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 1931, z. 9, s. 21