Rozporządzenie o ulgach i ograniczeniach na terenie wolnego obszaru celnego w Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 7, s. 38

Rozporządzenie o ulgach
Rozporządzenie o ulgach