Przyjazd floty łotewskiej do Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 7, s. 38

Przyjazd floty łotewskiej do Gdyni