Rozwój Gdyni i floty handlowej ich rola obecna / Janusz Łokuciejewski // Nadzwyczajny Kurjer Morski. – 1937, nr 1, s. 2

Rozwój Gdyni i floty handlowej ich rola obecna / Janusz Łokuciejewski // Nadzwyczajny Kurjer Morski. - 1937, nr 1, s. 2