Rozwój handlu i przemysłu rybnego w Gdyni i na wybrzeżu // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1934, nr 3, dod. Przemysł i handel rybny na wybrzeżu, s. 21-22

Rozwój handlu i przemysłu rybnego w Gdyni i na Wybrzeżu