Rozwój przedsiębiorstw szypczendlerskich w porcie gdyńskim / B. K. // Uprawa Morza. Kwartalnik Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni. – 1938, z. 2, s. 69-70

Rozwój przedsiębiorstw szypczendlerskich