Gospodarka morska w r. 1937 w publicystyce polskiej / A. Zakrzewski // . – 1938, z. 2, s. 76-80

Gospodarka Morska w r. 1937 w publicystyce morskiej