Ruch statków w porcie gdyńskim w r. 1935 // Polska na Morzu. – 1936, nr 3, s. 36

Ruch statków w porcie gdyńskim w r. 1935