Rynek pieniężny w marcu // Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1932, nr 9, s.

Rynrk pieniężny w marcu