Sytuacja finansowa miasta Gdyni // Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1932, nr 9, s.

Sytuacja finansowa miasta Gdyni