Warunki krajowej budowy drewnianych statków rybackich / M. Ziabicki STOP. // Morskie Wiadomości Techniczne. – 1939, nr 2, s. 4-9. – Il., rys.

Warunki krajowej budowy drewnianych statków ryvackich 1Warunki krajowej budowy drewnianych statków ryvackichWarunki krajowej budowy drewnianych statków ryvackich

Warunki krajowej budowy drewnianych statków ryvackichWarunki krajowej budowy drewnianych statków ryvackich

Warunki krajowej budowy drewnianych statków ryvackichWarunki krajowej budowy drewnianych statków ryvackich