Sieć telefoniczna

Poza telefonami miejskimi wewnętrzną zautomatyzowaną sieć telefoniczną

W 1932 r. do sieci przyłączonych było 100 aparatów telefonicznych. W planach było przyłączenie kolejnych 100 aparatów.

Literatura: Władysław Gieysztor, Budowa portu w Gdyni. Referat na I Kongres Żeglugi, Księgarnia Techniczna “Przeglądu Technicznego”, Warszawa 1932.

Galeria