Spis stałych mieszkańców gminy Oksywie z 1925 wstęp i opracowanie: Tomasz Rembalski. – Gdynia: Muzeum Miasta Gdyni. – Studia i Materiały Muzeum Miasta Gdyni; Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie. Oddział Gdynia