Spolegliwy opiekun z Oksywia / M.S. // Kurier Gdyński. – 1992, nr 1, s. 6

Spolegliwy opiekun z Oksywia / M.S. // Kurier Gdyński. - 1992, nr 1, s. 6