Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Miłośników Gdyni za 2011 r. / Janina Zielińska // Rocznik Gdyński. – 2012, nr 24, s. 210-215

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Miłośników Gdyni za 2011 r.