Statek bunkrowy “Robur VII” / Gembarski STOP. // Morskie Wiadomości Techniczne. – 1938, nr 2/3, s. 40

Statek bunkrowy Robur VII Statek bunkrowy Robur VII

Statek bunkrowy Robur VII

Statek bunkrowy Robur VII