Rzut oka na warunki powstania portu w Gdyni / Tadeusz Wenda // Morskie Wiadomości Techniczne. – 1938, nr 2/3, s. 2-10. – Il., map.

Rzut oka na warunki powstania portu w Gdyni 1

Rzut oka na warunki powstania portu w Gdyni 2

Rzut oka na warunki powstania portu w Gdyni 3

Rzut oka na warunki powstania portu w Gdyni 4

Rzut oka na warunki powstania portu w Gdyni 5

Rzut oka na warunki powstania portu w Gdyni 6

Rzut oka na warunki powstania portu w Gdyni 7

Rzut oka na warunki powstania portu w Gdyni 8

Rzut oka na warunki powstania portu w Gdyni 9