Statek “Dardanus” z wystawą polskich towarów płynie na wschód // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 75, s. 2

Statek "Dardanus" z wystawą polskich towarów płynie na wschód