Nowa regularna komunikacja wodna Gdynia – Warszawa // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 72, s. 3

Nowa regulacja komuniakcja wodna Gdynia - Warszawa