Statek “Piłsudski” w Gdyni. Owacyjne powitanie polskiego transatlantyku // 5ta Rano. – 1937, nr 260, s. 1

Piłsudski powitanie polskiego transatlantyka