Statek Pomorze będzie uratowany. Tylko jedna z kotwic została zerwana przez wzburzone fale // Słowo Pomorskie. – 1930, nr 3, s. 2

Statek Pomorze będzie uratowany. Tylko jedna z kotwic została zerwana przez wzburzone fale