Statut Spółdzielni Spożywców Marynarki Wojennej z odpowiedzialnością udziałami w Gdyni. – [Gdynia : s.n., 1938] ([s.l. : s.n.])

Statut Spółdzielni Spożywców Marynarki Wojennej z odpowiedzialnością udziałami w Gdyni

Statut Spółdzielni Spożywców Marynarki Wojennej z odpowiedzialnością udziałami w Gdyni