Budownictwo w Gdyni w roku 1935 / Bolesław Polkowski // Biuletyn Izby Przemysłowo Handlowej. – 1936, nr 3, s.

Budownictwo w Gdyni w roku 1935