Statystyka szczegółowa zamorskich obrotów towarowych za miesiąc …

Czasopismo wydawane przez Urząd Morski w Gdyni w latach 1935 – 1938

W szeregu tabel podawano w kolejnych numerach dane statystyczne ukazujące wywóz i przywóz przez port gdyński wszelkiego rodzaju towarów

Literatura: Biblioteka cyfrowa POLONA, https://polona.pl/search/?filters=contributorCorp:Port_Gdynia_Instytucja_sprawcza,public:1,hasTextContent:0

Galeria