Stawki robotników budowlanych w Gdyni // Przegląd Budowlany. – 1937, nr 9, s. 478

Stawki robotnikow budowlanych w Gdyni