Stow. badaczy Pisma św. contra “Gazeta Morska” // Gazeta Gdańska. – 1936, nr 149, s. 7

Stow. badaczy Pisma św. contra "Gazeta Morska" // Gazeta Gdańska. - 1936, nr 149, s. 7