Strzały w mieszkaniu kmdr. Krzyckiego i ich sądowy epilog. Zuchwały zbrodniarz skazany na 9 lat wiezienia // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 5, s. 4

Strzały w mieszkaniu kmdr. Krzyckiego i ich sądowy epilog s. 6