Strona głównaAAEncyklopedia Portu GdyniaSuprastruktura portowa zarządzana przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Suprastruktura portowa zarządzana przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Suprastrukturę portową tworzą te składowe wyposażenia technicznego portu morskiego, które bezpośrednio są wykorzystywane w procesie produkcji usług. Są to urządzenia przeładunkowe, sprzęt przeładunkowy, portowy tabor pływający, portowa powierzchnia składowa i osprzęt przeładunkowy.

W porcie gdyńskim elementami suprastruktury są: • place składowe • magazyny • zasobnie kryte i otwarte • budynki administracyjno-biurowe

Literatura: https://www.port.gdynia.pl/wp-content/uploads/2021/09/49972_raport_CSR.pdf; Hanna Klimek, Wartość dodana w procesie produkcji usług portowych, “Studia Gdańskie”, t. VI.

There is nothing to show here!
Slider with alias Port-Gdynia not found.

Galeria