Świadczenia medyczne poradni kardiologicznych w Gdyni a struktura społeczna mieszkańców / Joanna Stępień // Rocznik Gdyński. – 2008, nr 20, s. [80]-99. – Tab., wykr.

Świadczenia medyczne poradni kardiologicznych w Gdyni a struktura społeczna mieszkańców