Szczęśliwej podróży // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 105, s. 4. – Il.

Szczęśliwej podróży