Depot kontenerowy

Szczególny rodzaj terminala kontenerowego stanowią depoty kontenerowe – depoty armatorskie

Depot armatorski jest to rodzaj terminala kontenerowego, na terenie którego, na mocy umowy pomiędzy armatorem – właścicielem ITU a właścicielem terminala, możliwe jest długoterminowe składowanie jednostek transportowych oraz ich obsługa techniczna. Terminal „Depot” może istnieć zarówno w korelacji z terminalem przeładunkowym HUB, terminalem intermodalnym, lub może być samodzielną jednostką, nie świadczącą usług przeładunkowych w relacjach kolej – samochód, jedynie świadczącą usługi składowania oraz obsługi technicznej jednostek transportowych.

Literatura: Marta Waldmann, Rola depotów kontenerowych w obrocie intermodalnymi jednostkami transportowymi, “Autobusy” 2016, nr 12.

Galeria