Terminal Kontenerowy

Jest to wydzielony teren, wyposażony w budowle otwarte wraz z odpowiednią infrastrukturą zależnie od spełnianej funkcji, przystosowany do przeładunku, manipulacji i składowania kontenerów

W transporcie intermodalnym sieć terminali kontenerowych stanowi infrastrukturę punktową, umiejscowioną zarówno na punktach styku transportu morskiego z lądowym – w portach morskich, jak i na styku transportu kolejowego i drogowego – terminale lądowe.

Literatura: Marta Waldmann, Rola depotów kontenerowych w obrocie intermodalnymi jednostkami transportowymi, “Autobusy” 2016, nr 12,

Galeria