Tranzyt rosyjski przez port gdyński w okresie międzywojennym

Przez port gdyński przechodził niewielki tranzyt ze Związku Radzieckiego

Tranzyt rosyjski szedł poprzez Gdańsk gównie do Czechosłowacji, a wysyłany był przez port leningradzki. Jeśli chodzi o rodzaj ładunków, była to przede wszystkim ruda żelaz. W 1930 r. tranzyt ten wynosił 116 tys. ton, w 933 r. było to 22 tys. ton. Począwszy od 1934 r. został przerwany.

Literatura: Mieczysław Widernik, Porty Gdańsk i Gdyni w życiu gospodarczym II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1991.

Galeria