Tranzyt jugosłowiański przez port gdyński w okresie międzywojennym

Tranzyt jugosłowiański przechodził przez porty Polskiego Obszaru Celnego jedynie okazjonalnie

Pierwsze próby pozyskania tranzytu jugosłowiańskiego zostały poczynione w końcu 1931 r., nie przyniosły jednak pozytywnych rezultatów. Ponowieniem starań było zawarcie w lipcu 1937 r. polsko-jugosłowiańskiej taryfy wiązkowej oraz powołanie w kwietniu 1938 r. Przedstawicielstwa Polskich Kolei i Portów Gdyni i Gdańska w Belgradzie.

Pierwsze niewielkie zresztą ładunki zaczęły przechodzić przez gdyński port w 1938, było to drewno i zboże.

Literatura: Mieczysław Widernik, Porty Gdańsk i Gdyni w życiu gospodarczym II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1991.

Galeria