Tranzyt niemiecki przez port gdyński w okresie międzywojennym

Tranzyt niemiecki przechodzący przez porty Polskiego Obszaru Celnego obejmował wymianę handlową między Niemcami a Prusami Wschodnimi

Portem tranzytowym był praktycznie port gdański. Wielkość tranzytu niemieckiego w latach trzydziestych utrzymywała się w granicach 39-58 tys. ton, przeważały w nim płody rolne przesyłane z Prus Wschodnich do Niemiec.

Literatura: Mieczysław Widernik, Porty Gdańsk i Gdyni w życiu gospodarczym II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1991.

Galeria