Trudne warunki pracy Pogotowia Ratunkowego. W Gdyni wydarza się około 10.000 wypadków rocznie // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 11, s. 7

Trudne warunki pracy Pogotowia Ratunkowego. W Gdyni wydarza się około 10.000 wypadków rocznie // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 11, s. 7