Trudności w ruchu zbiorowym w Gdyni // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1935, nr 1, s. 8

Trudności w ruchu zbiorowym w Gdyni