Trzyletni plan odbudowy portów

Inwestycje tej drugiej fazy odbudowy portu, realizowana w okresie trzech lat: 1947, 1948 i 1949

Zasadniczym zadaniem tego planu była odbudowa falochronów i zniszczonych nabrzeży, oraz położone przy nich magazynów i dźwigów.

Literatura: Stanisław Hückel, Wytyczne odbudowy polskich portów morskich,  “„”Technika Morza i Wybrzeża” : organ Pomorskiego Stowarzyszenia Technicznego : [czasopismo poświęcone odbudowie wybrzeża i portów, żegludze i stoczniom] 1947, nr 1.

Galeria