Udział polskiej floty handlowej w obrotach Polskiego Obszaru Celnego // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 3, s. 18

Udział polskiej floty handlowej w obrotach Polskiego Obszaru Celnego // Wiadomości Portowe. - 1939, nr 3, s. 18