Udział portów P.[olskiego] O[bszaru].C[elnego]. w handlu zagranicznym Polski w miesiącu czerwcu 1939 r. // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 7, s. 22

Udział portów P.O.C. w handlu zagranicznym Polski w miesiącu czerwcu 1939 r.