Udział portów P[olskiego].O[bszaru].C[elnego]. w handlu zagranicznym Polski // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 7, s. 22

Udział portów POC w handlu zagranicznym Polski [w pierwszym półroczu 1939 r.]